Sentidos

viver é sonhar

sonhar é querer

querer é amar

amar é temer

temer é partir

partir é morrer

morrer é matar

matar é morrer

morrer é sonhar

sonhar é viver