Thirty-Fourth of the Year

Hora de acordar?

Nunca é hora de acordar

Que faríamos acordados?

Viveríamos?